Όροι Χρήσης

Γενικοί Όροι
Η εταιρία ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΚΑΣΗΣ σας ενημερώνει ότι δε φέρει καμία ευθύνη για τα εξής:
1. Οι φωτογραφίες των προϊόντων που είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της εταιρείας
ενδέχεται να έχουν κάποιες αποκλίσεις στα χρώματα και στις διαστάσεις, φαινόμενο
απόλυτα φυσικό, αφού σε κάθε παραλαβή προϊόντων ενδέχεται τα υφάσματα, τα
χρώματα και οι διαστάσεις να έχουν μικρές αποκλίσεις.
2. Η εταιρία ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΚΑΣΗΣ εισάγει τα προϊόντα της από όλο τον κόσμο και
προσπαθεί για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της να έχει το απαραίτητο
απόθεμα στην αποθήκη της.

3. Παρ’ όλα αυτά και για λόγους που δεν εξαρτώνται από εμάς, όπως καθυστέρηση στην
άφιξη των προϊόντων, φυσικά φαινόμενα, απεργίες, κακή λειτουργία ενημέρωσης της
διαθεσιμότητας στην ιστοσελίδα κ.α. ενδέχεται οι διαθεσιμότητες που αναγράφονται να
αλλάξουν χωρίς καμία προειδοποίηση.
4. Η διαφορά μας με τα άλλα e-shops είναι ότι μπορείτε μέσω των καταστημάτων μας να
έχετε οποιαδήποτε πληροφορία επιθυμείτε, να δείτε το προϊόν που επιλέξατε ζωντανά
στο κατάστημα εφόσον υπάρχει διαθέσιμο καθώς και να έχετε οποιαδήποτε άλλη
πληροφορία για το προϊόν που επιλέξατε.
5. Η εταιρία ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΚΑΣΗΣ δεν παρέχει καμία εγγύηση ρητή η τεκμηριωμένη με
οποιονδήποτε τρόπο, σχετικά με την εμπορευσιμότητα, καταλληλότητα και επάρκεια
των προϊόντων για συγκεκριμένο σκοπό.
6. Η εταιρία ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΚΑΣΗΣ δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για κάθε είδους
αποζημίωση, διαφυγόντα κέρδη η άλλες αξιώσεις συνέπεια ενεργειών και επιλογών
επισκεπτών/χρηστών που προέρχονται από τις παρεχόμενες σε αυτούς υπηρεσίες
σύμφωνα με τους όρους χρήσης.